Home » Wydarzenia w szkole » I Siedleckie Spotkania Muzyczne “Pogoń struny”

I Siedleckie Spotkania Muzyczne “Pogoń struny”

Witamy w ZSM w Siedlcach
Rekrutacja 2022/2023
Rekrutacja – Filmy
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Aktualności
G Suite
Fryderyk – dziennik
Kadra
29Wydarzenia w szkole
I Ogólnoszkolny Konkurs “OD DUETU DO SEPTETU”
3Przesłuchania CEA
Przesłuchania klasy wiolonczeli i kontrabasu 4-5.03.2020
Przesłuchania 7-9 grudnia 2017 r.
Przesłuchania 8-10.02.2017
Seminarium Chórmistrzowskie 2019
I Międzyszkolny Konkurs Wokalny
V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Konferencja chórmistrzowska 17-18 XI 2017
3IV Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Jury
Protokół Jury
Harmonogram Festiwalu
Seminarium chórmistrzowskie – 21.11.2015
Festiwal Pianistyczny – Chopin i Kompozytorzy Francuscy 2015
III Festiwal Chórów 2014
Festiwal Pianistyczny: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy 2013
III Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2011
II Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2010
Siedleckie Spotkania Akordeonowe
I Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2009
Jubileusz 50-lecia Siedleckiej Szkoły Muzycznej
Oferta edukacyjna
4Działalność koncertowa
Audycje szkolne
Koncerty szkolne
Koncerty pozaszkolne
Koncerty zaproszonych Gości
3Sukcesy uczniów
Sekcja Instrumentów Dętych i Akordeonu
Sekcja Fortepianu i Organów
Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary
Konkursy szkolne
Z kart historii
7Galeria
XIII szkolny konkurs pianistyczny “Mały wirtuoz”
Koncert dla kandydatów do PSM I stopnia
Koncert Świąteczny
Muzyczne Inspiracje: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy
Koncert pt. “Muzykujmy razem”
Sala Koncertowa
Jubileusz 50-lecia
1Video
Fletowisko – 21.06.2013 r.
2Organy
Galeria
Video
Do pobrania
Numery kont
Społeczne Ognisko Muzyczne
ePUAP
BIP
Kontakt
Deklaracja Dostępności
Ochrona danych osobowych
Szkolne Plany Nauczania

Czas to najlepsza cenzura,
a cierpliwość – najdoskonalszy nauczyciel”
Fryderyk Chopin

Szanowni Państwo !

Zbliża się jubileusz 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Siedlcach oraz 35-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Siedlcach. Rocznice te są świadectwem o bogactwie tradycji siedleckiej szkoły muzycznej. Coroczne sukcesy naszych uczniów w różnego rodzaju konkursach, przesłuchaniach i festiwalach świadczą o dobrym poziomie edukacyjnym i artystycznym Naszej Placówki. Miernikiem sukcesów są też nasi absolwenci, którzy z powodzeniem studiują w akademiach muzycznych i na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od wielu lat jesteśmy gotowi do zorganizowania konkursów o zasięgu nawet ogólnopolskim. Misją Naszej Szkoły jest radość uczenia się odczuwana przez uczniów i radość uczenia innych, odczuwana przez nauczycieli. W Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach nie brakuje znakomitych nauczycieli, muzyków i społeczników, którzy służą swoją wiedzą i umiejętnościami zgodnie z dewizą Konfucjusza (…) „jeśli kochasz to co robisz, to nie jest to praca” (…). Przeszkodą w podjęciu inicjatywy stworzenia konkursu, który byłby wizytówką szkoły i Miasta Siedlce jest brak Sali Koncertowej. Przysłowiowe „światełko w tunelu” pojawiło się w ubiegłym roku. Wierzę, że po siedmiu latach przerwy w realizacji inwestycji najbliższe – będą dla Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach „tłustymi” i wreszcie będziemy mieli swoją, piękną, nowoczesną i znakomitą pod względem akustycznym Salę Koncertową. Ta nadzieja spowodowała, że postanowiliśmy nie czekać i już rozpocząć działalność konkursową, aby kolejne edycje odbywały się w najlepszych pod każdym względem warunkach. Inspiratorem i głównym organizatorem konkursu „Pogoń struny” jest Pani Danuta Feruś-Żurek, wspaniała skrzypaczka i nauczycielka, którą los skrzyżował z naszą placówką. Jej doświadczenie zawodowe zdobyte w Opolu, odwaga i społeczna aktywność przesądziły o podjęciu stosownej decyzji i szybkim zorganizowaniu I edycji tego nowego na mapie muzycznej konkursu. Dlaczego pogoń struny? Ba, nawet nie wszyscy siedlczanie wiedzą o tym, że po raz pierwszy Pogoń została przedstawiona w 1366 roku jako znak Wielkiego Księcia Litewskiego – Olgierda. W 1384 roku Pogoń stała się herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nazwa Pogoń (od czasownika gonić) po raz pierwszy w dokumentach pojawia się w XVI wieku i herb zostaje włączony do herbu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1937 roku ustanowiło „Pogoń” herbem Naszego Miasta, a Uchwała Rady Miejskiej w Siedlcach Nr XXVI/201/92 z dnia 31 marca 1992 roku potwierdziła w/w zarządzenie MSW. „Herb Siedlec przedstawia wizerunek zbrojnego rycerza, o widocznym lewym profilu, pędzącego na srebrnym rumaku, w prawej ręce trzymającego miecz obnażony srebrny, w lewej ręce – tarczę błękitną z podwójnym krzyżem złotym. Czaprak, uzda i popręgi rumaka – błękitne. Pod przednimi kopytami rumaka – mur forteczny z trzema basztami, z których środkowa wyższa. Mur i baszty – srebrne, bramy i okna czarne. Herb jest umieszczony w czerwonym polu prostokątnej tarczy z obwódką koloru czarnego o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku”. „Pogoń struny” – to nazwa siedleckiego konkursu, w którym gonitwa palców na instrumentach strunowych jest symbolem gonitwy muzycznej (jak tematów w fudze). Nasz dzisiejszy konkurs nie jest muzycznym centrum, ale nastawiony jest na wspieranie muzykowania w atmosferze spokoju i zamiłowania do muzyki. Chcemy każdemu uczestnikowi dać szansę w zdobyciu doświadczenia estradowego, a uczestnictwo w konkursie niech będzie nagrodą dla małego artysty, która stanie się motywacją dla jego dalszej pracy w dążeniu do znalezienia własnego miejsca w świecie muzyki. „Pogoń struny” będzie też zdecydowanie promować uczniów wybitnie utalentowanych. Niech Waszym „obnażonym mieczem” stanie się INSTRUMENT, a „baszty” niech zostaną wypełnione słuchaczami i sprawiedliwymi jurorami.

P O W O D Z E N I A !!!

Michał Hołownia

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach
————————————————————————————————————————–

Dnia 28 listopada 2009 roku jury w składzie: mgr Michał Hołownia, prof. dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. Piotr Reichert, prof. Leszek Sokołowski, mgr Ryszard Bałauszko, prof. dr hab. ks. Michał Roman Szulik

zdecydowało jednogłośnie o nagrodzeniu następujących osób:

– za najwyższą punktację ex aequo: Konrad Witkowski (skrzypce); Wojciech Chomicz (gitara) i Karol Kałuża (gitara),

– i przyznaniu wyróżnień: Agnieszka Skup (gitara), Zuzanna Kamecka (gitara), Marta Nawrocka (gitara), Alicja Zdanikowska (skrzypce), Milena Krupińska (skrzypce), Jan Kundera (gitara), Kaja Michałowicz (skrzypce),

– i nagrodzeniu najmłodszej uczestniczki:Mileny Krupińskiej.

Rozmiar czcionki