Home » Wydarzenia w szkole » Siedleckie Spotkania Akordeonowe

Siedleckie Spotkania Akordeonowe


Projekt Siedleckich Spotkań Akordeonowych ma na celu:

•  Popularyzację muzyki akordeonowej,

•  Poszukiwanie inspiracji dla uczniów do dalszej pracy i efektywnego ćwiczenia,

•  Rozbudzenie zainteresowania grą na akordeonie wśród dzieci i młodzieży,

•  Wymianę doświadczeń i integrację akordeonistów w środowisku uczniowskim i nauczycielskim,

•  Umożliwienie uczniom udziału w imprezie w formie przesłuchań przed publicznością i jurorami,

•  Wyróżnienie najlepszych wykonawców dyplomami laureatów i nagrodami rzeczowymi.

REGULAMIN    

Organizatorami Siedleckich Spotkań Akordeonowych są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych Siedlcach Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach   1. Siedleckie Spotkania Akordeonowe są otwarte dla publiczności.

2. Przesłuchania odbędą się dnia 15 maja 2010 roku. Rejestracja uczestników od godziny 9.00 w ZSM w Siedlcach przy ulicy Podlaskiej 14. Otwarcie Siedleckich Spotkań Akordeonowych nastąpi o godz. 09.45 Sali Kameralnej ZSM w Siedlcach Rozpoczęcie przesłuchań o godzinie 10.00 w Sali Kameralnej ZSM w Siedlcach.

3. W przesłuchaniach biorą udział uczniowie klas akordeonu szkół muzycznych I stopnia z: Białej Podlaskiej, Łosic, Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Mińska Mazowieckiego, Radzynia Podlaskiego, Siedlec.

4. Przesłuchania są jednoetapowe i odbywają się w następujących kategoriach klasowych:

kategoria I – klasy I i II c6 oraz I c4

kategoria II – klasy III i IV c6 oraz II c4

kategoria III – klasy V i VI c6 oraz III i IV c4

5. Wymagania programowe: Program dowolny, zróżnicowany pod względem formy i stylu, ograniczony czasowo.

6. Czas trwania programu:

kategoria I – do 5 minut

kategoria II – do 7 minut

kategoria III – do 12 minut

7. Program należy wykonać z pamięci, kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

8. Uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów.

9. Decyzje jury są ostateczne.

10. Jury wybierze grupę laureatów z każdej kategorii, miejsca nie będą przyznawane. Laureaci otrzymają dyplomy laureatów i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

11. Laureaci są zobowiązani do wystąpienia przed publicznością w „Koncercie laureatów”, który odbędzie się po ogłoszeniu wyników.

12. Zgłoszenia można przysyłać drogą elektroniczną na adres: zsmsiedlce@wp.pl faksem na nr (025)632 74 10 Termin zgłoszeń: 20 kwietnia 2010r.

13. Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach:   https://www.zsmsiedlce.pl

14. Wpisowe – wpłatę w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych) od uczestnika należy wpłacić na konto stowarzyszenia do dnia 20 kwietnia 2010r. z dopiskiem „Siedleckie Spotkania Akordeonowe”. Nauczyciele i opiekunowie nie ponoszą kosztów wpisowego. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych ul. Podlaska 14, 08-101 Siedlce tel.(025) 643-68-30, (025) 643-68-09 fax (025) 632-74-10 Numer konta: 45 2030 0045 1110 0000 0045 4710

15. Organizatorzy NIE pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia.

16. Osoba kontaktowa – Paweł Sulej, tel. 606 96 17 92

17. Projekt Siedleckich Spotkań Akordeonowych jest współfinansowany przez MIASTO SIEDLCE   Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych Siedlcach Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach Ul. Podlaska 14 08-101 Siedlce