Home » I Ogólnoszkolny Konkurs “OD DUETU DO SEPTETU”

I Ogólnoszkolny Konkurs “OD DUETU DO SEPTETU”

Witamy w ZSM w Siedlcach
Rekrutacja 2022/2023
Rekrutacja – Filmy
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Aktualności
G Suite
Fryderyk – dziennik
Kadra
29Wydarzenia w szkole
I Ogólnoszkolny Konkurs “OD DUETU DO SEPTETU”
3Przesłuchania CEA
Przesłuchania klasy wiolonczeli i kontrabasu 4-5.03.2020
Przesłuchania 7-9 grudnia 2017 r.
Przesłuchania 8-10.02.2017
Seminarium Chórmistrzowskie 2019
I Międzyszkolny Konkurs Wokalny
V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Konferencja chórmistrzowska 17-18 XI 2017
3IV Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Jury
Protokół Jury
Harmonogram Festiwalu
Seminarium chórmistrzowskie – 21.11.2015
Festiwal Pianistyczny – Chopin i Kompozytorzy Francuscy 2015
III Festiwal Chórów 2014
Festiwal Pianistyczny: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy 2013
III Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2011
II Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2010
Siedleckie Spotkania Akordeonowe
I Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2009
Jubileusz 50-lecia Siedleckiej Szkoły Muzycznej
Oferta edukacyjna
4Działalność koncertowa
Audycje szkolne
Koncerty szkolne
Koncerty pozaszkolne
Koncerty zaproszonych Gości
3Sukcesy uczniów
Sekcja Instrumentów Dętych i Akordeonu
Sekcja Fortepianu i Organów
Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary
Konkursy szkolne
Z kart historii
7Galeria
XIII szkolny konkurs pianistyczny “Mały wirtuoz”
Koncert dla kandydatów do PSM I stopnia
Koncert Świąteczny
Muzyczne Inspiracje: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy
Koncert pt. “Muzykujmy razem”
Sala Koncertowa
Jubileusz 50-lecia
1Video
Fletowisko – 21.06.2013 r.
2Organy
Galeria
Video
Do pobrania
Numery kont
Społeczne Ognisko Muzyczne
ePUAP
BIP
Kontakt
Deklaracja Dostępności
Ochrona danych osobowych
Szkolne Plany Nauczania

aktualizacja: 10.IX.2021

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach informuje, że jest organizatorem I Ogólnoszkolnego Konkursu “OD DUETU DO SEPTETU”. Konkurs odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2021 roku, natomiast koncert laureatów – 20 listopada 2021 roku. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym regulaminie.

Zapraszamy!!!


Regulamin I Ogólnoszkolnego Konkursu OD DUETU DO SEPTETU

Informacje ogólne

 1. Organizatorem I Ogólnoszkolnego Konkursu Od duetu do septetu jest Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach.
 2. Współorganizatorami konkursu są:
 • 2.1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.
 • 2.2. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach.
 1. W imieniu Organizatora działa Komitet Organizacyjny w składzie: Agnieszka Bemowska, Martyna Jurzyk, Wioletta Skup.
 2. Cele konkursu:
 • 4.1. Popularyzacja gry w zespołach kameralnych.
 • 4.2. Możliwość prezentacji osiągnięć uczniów i ich porównania w skali Szkoły.
 • 4.3. Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Siedlce.
 • 4.4. Promocja działalności Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach w mieście i regionie.
 1. Miejscem realizacji Konkursu jest Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach mieszcząca się przy ul. Podlaskiej 14.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2021 roku, natomiast koncert laureatów –
  20 listopada 2021 roku.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach. Zgłoszone zespoły, składające się wyłącznie z uczniów, mogą mieć dowolny skład instrumentalny i liczyć od dwóch do siedmiu osób.
 2. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w czterech kategoriach:
 • Kategoria I: uczniowie klas 1–3 PSM I stopnia cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klas 1-2 PSM I stopnia cyklu czteroletniego,
 • Kategoria II: uczniowie klas 4–6 PSM I stopnia cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klas 3-4 PSM I stopnia cyklu czteroletniego,
 • Kategoria III: uczniowie klas 1-3 PSM II stopnia,
 • Kategoria IV: uczniowie klas 4–6 PSM II stopnia.
 1. Jeżeli uczeń w Konkursie gra na instrumencie, który realizuje jako przedmiot dodatkowy, kategoryzuje się go według lat nauki na tym instrumencie.
 2. Uczestnicy Konkursu muszą wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy na zasadach określonych w punktach 12 – 15.

Zgłoszenia do Konkursu

 1. Zgłoszenia do Konkursu Od duetu do septetu dokonuje nauczyciel opiekujący się zespołem poprzez wypełnienie i dostarczenie do Komitetu Organizacyjnego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkół Muzycznych
  w Siedlcach.
 3. Wypełniony formularz można dostarczyć w formie tradycyjnej do członków Komitetu Organizacyjnego lub elektronicznej na służbową pocztę elektroniczną sekretarza Komitetu: mjurzyk@zsmsiedlce.pl.
 4. Zgłoszenie do Konkursu osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodzica/prawnego opiekuna.
 5. Każdy zgłoszony zespół otrzyma numer zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 6. O kolejności występów zadecyduje losowanie. Kolejność występów zostanie udostępniona na stronie internetowej szkoły i przekazana uczestnikom pocztą elektroniczną.
 7. W Konkursie obowiązują następujące terminy:
 • 18.1. Do 10 listopada 2021 roku – zgłoszenia do Konkursu.
 • 18.2. 15 listopada 2021 roku – losowanie numerów zespołów biorących udział w Konkursie (przekazanie informacji uczestnikom).
 • 18.3. 19 – 20 listopada 2021 roku – rozegranie Konkursu.
 • 18.4.  20 listopada 2021 roku – koncert laureatów.

Przebieg Konkursu

19. Wymagania programowe Konkursu:

19.1. Każdy zespół wykona dwa utwory o zróżnicowanym charakterze.

19.2. Dozwolone są transkrypcje.

20. Zespoły z każdej kategorii mają określony czas występu:

 • 20.1. kategoria I: 5-7 minut.
 • 20.2. Kategoria II: 7-10 minut.
 • 20.3. Kategoria III: 8-15 minut.
 • 20.4. Kategoria IV : 10- 15  minut.

21. Występy uczestników oceniać będzie Jury, w skład którego wejdzie Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach oraz pięciu nauczycieli ZSM w Siedlcach. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

22. Średnia ocen Jury, wyrażona w punktach, będzie po każdym występie wyświetlane na ekranie.

23. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.

24. Konkurs zamknie koncert laureatów.

Nagrody i wyróżnienia

25. O nagrodach i wyróżnieniach zadecyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej zespołów zdobędą taką samą liczbę punktów o zajętym miejscu decyduje Jury.

26. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 • 26.1. Grand Prix (nagroda pieniężna),
 • 26.2. I miejsce w każdej kategorii (nagrody pieniężna),
 • 26.3. II i III miejsce w każdej kategorii (nagrody rzeczowe),
 • 26.4. Wyróżnienia: po 3 w każdej kategorii (nagrody rzeczowe).

27. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na koncercie laureatów, który odbędzie się 20 listopada 2021 roku.

28. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie.

Postanowienia końcowe

29. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika (jego prawnego opiekuna) na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z realizacją Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz promocją działania.

30. W ramach konkursu gromadzone są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, wizerunek.

31. Uczestnik Konkursu (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na publikację wizerunku uczestnika
w celach promocyjnych i dokumentacyjnych na stronie internetowej Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, jego portalach społecznościowych oraz w mediach lokalnych, na portalach i w czasopismach specjalistycznych w formie zdjęć i filmów.

32. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

33. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora Konkursu. Decyzja podjęta przez Organizatora konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

34. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego w drugim semestrze w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach, konkurs zostanie przełożony na dogodny termin.


Do pobrania:

Regulamin – pdf

formularz zgloszeniowy – wersja edytowalna

formularz zgloszeniowy – wersja w pdf

Rozmiar czcionki