Home » V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych

V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych

Witamy w ZSM w Siedlcach
Rekrutacja 2022/2023
Rekrutacja – Filmy
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Aktualności
G Suite
Fryderyk – dziennik
Kadra
29Wydarzenia w szkole
I Ogólnoszkolny Konkurs “OD DUETU DO SEPTETU”
3Przesłuchania CEA
Przesłuchania klasy wiolonczeli i kontrabasu 4-5.03.2020
Przesłuchania 7-9 grudnia 2017 r.
Przesłuchania 8-10.02.2017
Seminarium Chórmistrzowskie 2019
I Międzyszkolny Konkurs Wokalny
V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Konferencja chórmistrzowska 17-18 XI 2017
3IV Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Jury
Protokół Jury
Harmonogram Festiwalu
Seminarium chórmistrzowskie – 21.11.2015
Festiwal Pianistyczny – Chopin i Kompozytorzy Francuscy 2015
III Festiwal Chórów 2014
Festiwal Pianistyczny: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy 2013
III Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2011
II Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2010
Siedleckie Spotkania Akordeonowe
I Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2009
Jubileusz 50-lecia Siedleckiej Szkoły Muzycznej
Oferta edukacyjna
4Działalność koncertowa
Audycje szkolne
Koncerty szkolne
Koncerty pozaszkolne
Koncerty zaproszonych Gości
3Sukcesy uczniów
Sekcja Instrumentów Dętych i Akordeonu
Sekcja Fortepianu i Organów
Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary
Konkursy szkolne
Z kart historii
7Galeria
XIII szkolny konkurs pianistyczny “Mały wirtuoz”
Koncert dla kandydatów do PSM I stopnia
Koncert Świąteczny
Muzyczne Inspiracje: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy
Koncert pt. “Muzykujmy razem”
Sala Koncertowa
Jubileusz 50-lecia
1Video
Fletowisko – 21.06.2013 r.
2Organy
Galeria
Video
Do pobrania
Numery kont
Społeczne Ognisko Muzyczne
ePUAP
BIP
Kontakt
Deklaracja Dostępności
Ochrona danych osobowych
Szkolne Plany Nauczania

Warunki zgłoszenia

 • Festiwal Chórów Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego odbędzie się
  w dn. 20-21.04.2018r. w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach.
 • W festiwalu uczestniczą chóry oraz zespoły wokalne publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I i II st. Regionu Mazowieckiego, które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia oraz uiściły opłatę wpisową.
 • Karty zgłoszenia należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: szulik@zsmsiedlce.pl
  do dn. 05.04.2018 r.
 • Każdy zespół (niezależnie od ilości członków) wpłaca do dn. 05.04.2018 r. opłatę wpisową
  w wysokości 250 zł na konto:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSM w Siedlcach
Podlaska 14, 08-101 Siedlce
45 2030 0045 1110 0000 0045 4710


Zasady Festiwalu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
  • A – chóry szkół muzycznych I stopnia
  • B – chóry szkół muzycznych II stopnia
  • C – zespoły wokalne
 2. W każdej kategorii mogą występować tylko i wyłącznie aktualni uczniowie szkół muzycznych. W dniu występu dyrygenci dostarczają do sekretarza jury listę uczestników wraz z oświadczeniem dyrektora szkoły, że chórzyści są aktualnie uczniami danej szkoły muzycznej.
 3. W kategorii C – liczebność zespołu wokalnego nie może przekraczać 10 osób.
 4. Program konkursowy powinien zawierać utwory zróżnicowane stylistycznie, w tym jeden utwór patriotyczny (poza Bogurodzicą, Rotą i Hymnem Państwowym). Dopuszczalny jest jeden utwór z towarzyszeniem instrumentalnym.
 5. Czas występu (łącznie z wejściem i zejściem chóru) powinien wynosić od 10 do 15 min.
 6. O kolejność przesłuchań każda szkoła zostanie zawiadomiona na dwa tygodnie przed konkursem.
 7. Mając na uwadze cele festiwalu, uczestnicy mają obowiązek wysłuchania prezentacji w danym bloku godzinowym.
 8. Organizator przesyła punktację oraz nagranie audio do szkół, których chór lub zespół wokalny brały udział w festiwalu.

Regulamin Jury

 1. Występy konkursowe będzie oceniać jury powołane przez CEA.
 2. Przedmiotem oceny prezentacji konkursowych będzie:
 • Dobór repertuaru i stopień trudności utworów
 • Walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny
 • Interpretacja
 • Poprawność wykonawcza
 1. Za cały program można otrzymać maksymalnie 100 punktów jako średnia ocen jurorów.
 2. Jurorzy wypełniają karty oceny prezentacji konkursowych, a po ogłoszeniu wyników przekazują karty oceny organizatorowi.
 3. Protokół podsumowujący obrady jury będzie umieszczony na stronie internetowej ZSM w Siedlcach.

Nagrody

 • Grand Prix – dla najlepszego zespołu biorącego udział w festiwalu
 • Dyplom (lub nagroda) – za zajęcie I miejsca w każdej kategorii
 • Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów
 • Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów
 • Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów
 • Dyplom uczestnictwa – dla każdego zespołu biorącego udział w festiwalu
 1. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
 2. Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
 3. Nagrody finansowe zostaną przekazane przez CEA bezpośrednio na konto szkół.
 4. Nieodebrane dyplomy i nagrody, zostaną przekazane do Biura Wizytatora Regionu Mazowieckiego.

Planowany program Festiwalu

(dokładny program zostanie przedstawiony po zakończeniu zbierania zgłoszeń)

Piątek 20.04.2018 r.

 • 8.30 – 9.45 Możliwość krótkiej próby sytuacyjnej na scenie dla zespołów (do 5 minut z wejściem i zejściem ze sceny)
 • 10.00 Inauguracja Konkursu
 • 10.15-13.15 I część przesłuchań konkursowych
 • 13.15-14.15 Możliwość krótkiej próby sytuacyjnej na scenie dla zespołów (do 5 minut z wejściem i zejściem ze sceny)
 • 14.15-18.15 II część przesłuchań konkursowych

Sobota 21.04.2018 r.

 • 8.30 – 9.45 Możliwość krótkiej próby sytuacyjnej na scenie dla zespołów (do 5 minut z wejściem i zejściem ze sceny)
 • 10.00-13.15 Przesłuchania konkursowe
 • 14.30-15.15 Ogłoszenie wyników festiwalu
 • 15.15-16.30 Omówienie z dyrygentami występów festiwalowych

Karta zgłoszenia na V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych

Rozmiar czcionki