Home » Przesłuchania CEA » Przesłuchania 8-10.02.2017

Przesłuchania 8-10.02.2017

Siedlce, 25.01.2017 r.

Szanowni Państwo,
Już za dwa tygodnie rozpoczną się w ZSM w Siedlcach Przesłuchania CEA – Instrumenty Dęte Drewniane, na które zgłosiło się ponad 160 uczestników. Cieszymy się, że tak wielu młodych instrumentalistów będzie gościło w naszej szkole i dołożymy wszelkich starań, aby pobyt w ZSM w Siedlcach był miły i bezpieczny. Prezentacje uczniów oceniać będzie jury w składzie:

 dr hab. Ewa Murawska – AM im. I.J Paderewskiego w Poznaniu
 dr Marta Różańska – AM im. St. Moniuszki w Gdańsku
 dr Grzegorz Wieczorek – AM im. I.J Paderewskiego w Poznaniu

Ze względu na prośbę wielu szkół, dopiero na początku bieżącego tygodnia zakończyliśmy przyjmowanie kart zgłoszeń. Dlatego także z pewnym opóźnieniem, przygotowaliśmy informacje dotyczące przesłuchań. Kolejność prezentacji i przydział do sal ćwiczeniowych przedstawione są w załącznikach. Na ile to było możliwe, staraliśmy się sprostać wszystkim życzeniom dotyczącym dnia i godziny występów, a występy zostały tak zaplanowane, aby móc zorganizować jeden transport dla wszystkich uczestników z danej szkoły. Z powodu bardzo dużej ilości zgłoszeń, niestety nie udało uniknąć się dość wczesnej godziny rozpoczęcia przesłuchań i dość późnej godziny zakończenia prezentacji, za co Państwa przepraszamy.
Jak Państwo wiedzą przesłuchania odbywają się w sali koncertowej ZSM w Siedlcach przy ul. Podlaskiej 14. Ponieważ nasza szkoła nie posiada zbyt dużo miejsc parkingowych, a w dniach przesłuchań odbywają się zajęcia dydaktyczne, prosimy Państwa serdecznie o skorzystanie z oddalonego o ok. 200 m od budynku ZSM, parkingu przy sklepie Carrefour ul. Monte Cassino 77.
Uczestnicy po przybyciu do szkoły zgłaszają się do recepcji, która skieruje ich do sal ćwiczeniowych. Każdy uczestnik przesłuchań będzie miał do dyspozycji własną salę ćwiczeniową w czasie przewidzianym harmonogramem przesłanym w załączniku. Klucze do sal będą mogli pobierać tylko opiekunowie uczestników. Już dzisiaj prosimy Państwa o przestrzeganie czasu pobytu w salach i zwrócenie uwagi na punktualne oddawanie kluczy.
Na ekranie rzutnika, na scenie sali koncertowej będą umieszczone informacje o uczniu, podane w karcie zgłoszenia, nie będzie więc zapowiedzi poszczególnych uczestników. Uczniowie (wraz z akompaniatorem) na 10 minut przed występem udają się do holu przy garderobach, gdzie będzie czekał na nich opiekun ze strony ZSM Sprawdzi on dane ucznia i wprowadzi go na scenę. Na scenę wchodzimy wejściem prawym (patrząc od strony publiczności) a schodzimy wejściem lewym. Zachęcając do słuchania prezentacji innych uczestników, przypominamy, że jako słuchacze wchodzimy i wychodzimy z sali koncertowej górnym wejściem tylko w czasie wymiany uczniów na scenie.
Z powodu dużej ilości zgłoszeń, w dniach przesłuchań nie mamy możliwości zapewnienia czasu na próbę na scenie sali koncertowej. Jeżeli chcieliby jednak Państwo taką próbę odbyć, zapraszamy do naszej szkoły w dniach 6-7 lutego. Prosimy jednak o uprzednie zgłoszenie drogą mailową chęci odbycia próby. Zgłoszenia takie należy przesłać do 3 lutego.
Zgodnie z regulaminem Przesłuchań CEA organizatorzy nie udzielają informacji o uzyskanej przez uczniów punktacji. Indywidualne karty punktacyjne zostaną przesyłane do szkół uczestników. Wszystkie informacje o odbywających się w ZSM Przesłuchaniach CEA znajdą Państwo na stronie internetowej naszej szkoły: zsmsiedlce.pl .

Ciesząc się na Państwa przyjazd do naszej szkoły, serdecznie pozdrawiam.
Ks. Michał Roman Szulik
wicedyrektor d.s. artystycznych Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach

Do pobrania:
Harmonogram Przesłuchań
Przesłuchania Szkoły Regionu XVI
Przesłuchania Uczniowie


Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach informuje, że jest organizatorem Regionalnych Przesłuchań CEA instrumentów dętych drewnianych. Przesłuchania odbędą się w dn. 8-10 lutego 2017 r. w sali koncertowej ZSM w Siedlcach ul. Podlaska 14.

Prosimy uprzejmie o wypełnienie i przesłanie do 15 stycznia 2017 r., zamieszczonych w załączniku:
karty zgłoszenia oraz indywidualnej karty punktacyjnej w wersji edytowalnej (.doc lub .docx) na adres  przesluchania@zsmsiedlce.pl

Oryginał karty zgłoszenia z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora należy przesłać w wersji papierowej na adres:

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach;
ul. Podlaska 14;
08-101 Siedlce

lub jako plik .pdf na adres: przesluchania@zsmsiedlce.pl

 Szczegółowy program przesłuchań zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły zsmsiedlce.pl po otrzymaniu kompletu zgłoszeń.