Home » Plany zajęć 2019/2020

Plany zajęć 2019/2020

Plany w PSM I st. i PSM II stopnia z przedmiotów ogólnomuzycznych na rok szkolny 2019/2020 obowiązują od dnia 9 września 2019r. (poniedziałek):

Przydział uczniów do grup chóralnych PSM I st. nastąpi na pierwszych zajęciach chóru.
Przydział uczniów PSM II st. do zespołów kameralnych zostanie podany do informacji do dnia 11 września.
Zamiana grup z przedmiotów ogólnomuzycznych możliwa jest tylko za zgodą nauczyciela danego przedmiotu.