Home » Przesłuchania CEA

Przesłuchania CEA

Harmonogram Przesłuchań CEA Klas Wiolonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycznych I st. Regionu XVI Mazowieckiego oraz Klas Wiolonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycznych II st. Makroregionu IV (mazowiecki, północnowschodni)

Przesłuchania CEA – harmonogram Siedlce 2018

 


Siedlce, 18 października 2018 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach jest organizatorem:

  • Regionalnych Przesłuchań CEA Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycznych I st. Regionu XVI Mazowieckiego. Przesłuchania odbędą  się w dniach 28-29 XI 2018 r. w sali koncertowej naszej szkoły przy ul. Podlaskiej 14.
  • Makroregionalnych Przesłuchań CEA Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycznych II st. Makroregionu IV (mazowiecki, północnowschodni) Przesłuchania odbędą  się w dniach 30 XI-1 XII 2018 r. w sali koncertowej naszej szkoły przy ul. Podlaskiej 14.

Prosimy uprzejmie o wypełnienie i przesłanie do 10 listopada 2017 r., zamieszczonej w załączniku: karty zgłoszenia w wersji edytowalnej (.doc lub .docx) na adres przesluchania@zsmsiedlce.pl

Karta zgłoszenia szk. muz. I st

Karta zgłoszenia szk. muz. II st

Oryginał karty zgłoszenia (z pieczątkami i podpisem) należy dostarczyć do organizatora w dniu przesłuchania. Szczegółowy program przesłuchań zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły zsmsiedlce.pl 20 listopada 2018. Ewentualne uwagi organizacyjne dotyczące terminu i godziny przyjazdu, prosimy umieścić na karcie zgłoszenia.