Witamy w ZSM w Siedlcach
Rekrutacja 2022/2023
Rekrutacja – Filmy
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Aktualności
G Suite
Fryderyk – dziennik
Kadra
29Wydarzenia w szkole
I Ogólnoszkolny Konkurs “OD DUETU DO SEPTETU”
3Przesłuchania CEA
Przesłuchania klasy wiolonczeli i kontrabasu 4-5.03.2020
Przesłuchania 7-9 grudnia 2017 r.
Przesłuchania 8-10.02.2017
Seminarium Chórmistrzowskie 2019
I Międzyszkolny Konkurs Wokalny
V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Konferencja chórmistrzowska 17-18 XI 2017
3IV Festiwal Chórów Szkół Muzycznych
Jury
Protokół Jury
Harmonogram Festiwalu
Seminarium chórmistrzowskie – 21.11.2015
Festiwal Pianistyczny – Chopin i Kompozytorzy Francuscy 2015
III Festiwal Chórów 2014
Festiwal Pianistyczny: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy 2013
III Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2011
II Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2010
Siedleckie Spotkania Akordeonowe
I Siedleckie Spotkania Muzyczne "Pogoń struny" 2009
Jubileusz 50-lecia Siedleckiej Szkoły Muzycznej
Oferta edukacyjna
4Działalność koncertowa
Audycje szkolne
Koncerty szkolne
Koncerty pozaszkolne
Koncerty zaproszonych Gości
3Sukcesy uczniów
Sekcja Instrumentów Dętych i Akordeonu
Sekcja Fortepianu i Organów
Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary
Konkursy szkolne
Z kart historii
7Galeria
XIII szkolny konkurs pianistyczny “Mały wirtuoz”
Koncert dla kandydatów do PSM I stopnia
Koncert Świąteczny
Muzyczne Inspiracje: Chopin i Kompozytorzy Rosyjscy
Koncert pt. “Muzykujmy razem”
Sala Koncertowa
Jubileusz 50-lecia
1Video
Fletowisko – 21.06.2013 r.
2Organy
Galeria
Video
Do pobrania
Numery kont
Społeczne Ognisko Muzyczne
ePUAP
BIP
Kontakt
Deklaracja Dostępności
Ochrona danych osobowych
Szkolne Plany Nauczania

prSokołowska Katarzynaof. dr hab. KATARZYNA SOKOŁOWSKA – przewodnicząca jury

Chórmistrz i pedagog nauczyciel akademicki (profesor zwyczajny) na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wicedyrektor do spraw artystycznych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną w klasie dyrygentury prof. Henryka Wojnarowskiego (1986).

W  latach 1998 – 2014 pracowała w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadziła klasę dyrygentury chóralnej i pełniła funkcję opiekuna wydziałowych zespołów wokalnych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.
Od roku 1990 pracuje w PSM II st. im. J. Elsnera (obecnie w ZPSM Nr 1 w Warszawie) jako chórmistrz oraz nauczyciel dyrygowania.  Od dwóch lat także jako wicedyrektor do spraw artystycznych szkoły. Z chórem szkolnym „Elsner Coro” wystąpiła na wielu konkursach chóralnych w kraju i za granicą, zdobywając nagrody i wyróżnienia (m.in. I Miejsce w kat. chórów kameralnych na XV Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich w Pardubicach w 1998, wielokrotnie Grand Prix – Puchar Rektora AMFC na Festiwalach Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Mazowieckiego w latach 2001-2014, Srebrny Dyplom na „ In Canto sul Garda” w Riva del Garda (Włochy) w 2005, Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych w Moskwie w 2006,  I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych i akademickich oraz Nagrodę specjalną – Grand Prix – Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza na XVI Małopolskim Konkursie Chórów „O złotą strunę” w 2014. Na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Kaunas Musica Religiosa” (w lutym 2015 roku w Kownie) otrzymała Dyplom dla najlepszego dyrygenta konkursu, a chór „Elsner Coro” zdobył I miejsce i Złoty Dyplom. Prowadziła koncerty promujące muzykę polską na Litwie, Węgrzech, we Włoszech, w Rosji, Czechach, Słowacji, Austrii i Izraelu.

Pracuje jako juror konkursów chóralnych (m.in.: Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”, konkursy w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, Ogólnopolski Konkurs „Ars Liturgica” w Gnieźnie, Festiwal Muzyki Chóralnej „Mater Misericordiae”, Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia „Warszawska Wiosna Chóralna”).

Dorobek artystyczny kierowanych przez Katarzynę Sokołowską chórów obejmuje szereg koncertów w Filharmonii Narodowej, Studio Koncertowym S-1 im. W. Lutosławskiego oraz w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Dokonała nagrań utworów wokalno-instrumentalnych: Msza e-moll op.88 J. Elsnera, Msza góralska T. Maklakiewicza, Sonety Krymskie St. Moniuszki, Msza Niedokończona L. Janacka. Od 1999 roku stale współpracuje z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi, dla których zrealizowała nagranie 7 płyt CD. Funkcjonują one jako dodatki do wydanych przez WSiP podręczników lub jako samodzielne projekty (m.in. „Polskie pieśni historyczne” – 2007).

Prowadzi działalność pedagogiczną i naukową uczestnicząc jako wykładowca na seminariach (m.in.: Centrum Edukacji Artystycznej – seminaria dla dyrygentów chórów), konferencjach (m.in.: Państwowy Pedagogiczny Instytut – Katedra Dyrygentury Chóralnej w Taganrogu w Rosji), i w innych formach kształcenia z zakresu chóralistyki i dyrygentury. Była zapraszana do poprowadzenia wykładów i master class w uczelniach za granicą. Odbyła je w Państwowej Białoruskiej Akademii Muzyki i Uniwersytecie Kultury i Sztuki w Mińsku na Białorusi oraz w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Od 2001 roku pracuje jako ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej w komisjach kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. W latach 2005-2008 pełniła funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Od 2007 roku, na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełni funkcję przewodniczącej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego.

W  2006 roku otrzymała odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz w 2009 roku Brązowy Medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

16 maja 2011 roku z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego odebrała nominację profesorską.


Krystyna Krzyżanowska-Łoboda

prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach i Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, specjalność: zarządzanie oświatą. Uzyskała II przewód kwalifikacyjny na stanowisko adiunkta II st. w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej w Warszawie. Tytuł profesora zwyczajnego sztuk muzycznych odebrała z rąk Prezydenta RP w 2015 roku. Obecnie jest profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach. Prowadziła wiele zespołów, m.in. Chór Męski Echo w Katowicach, Zespół Kameralny Canticorum w Gliwicach, Chór Mieszany Ogniwo w Katowicach, Chór Państwowej Filharmonii Śląskiej (jako asystent dyrygenta chóru) czy Akademicki Chór Politechniki Śląskiej. Prowadziła i prowadzi zespoły wokalne i chóralne w Akademii Muzycznej w Katowicach. Założyła i prowadzi Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej z którym zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia w kraju i za granicą. Za swoją pracę artystyczną została uhonorowana licznymi odznaczeniami. Często zapraszana jako juror konkursów chóralnych. Ma w swoim dorobku nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne. Współpracuje z wieloma światowej sławy instrumentalistami, wokalistami dyrygentami, przy projektach dotyczących muzyki różnych epok. Jest ponadto: Dyrektorem Artystycznym Gliwicko-Zabrskiego Okręgu ŚZChiO wiceprezesem Gliwickiego Towarzystwa Muzycznego, oraz Towarzystwa Przyjaciół Gliwic, współorganizatorem i jurorem FestiwaluCantate Deo i członkiem Niemieckiego Towarzystwa Muzycznego. W katowickiej Akademii Muzycznej prowadzi m.in. zajęcia z dyrygentury chóralnej oraz zespoły wokalne Instytutu Wokalno-Aktorskiego. W latach 2012 – 2015 była kierownikiem chóru Gliwickiego Teatru Muzycznego. Od 2013 roku objęła stanowisko kierownika Chóru Opery Śląskiej.


 Aleksandra Grucza - Rogalskadr hab. Aleksandra Grucza – Rogalska jest absolwentką dwóch wydziałów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki (kierunek teoria muzyki) ukończonego w 1995 r. oraz Wydziału Wychowania Muzycznego (w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych) ukończonego w 1997 r.

W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem Studia Podyplomowe w zakresie Chórmistrzostwa na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej AM w Bydgoszczy.

W Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uzyskała w czerwcu 2005 roku stopień doktora a w grudniu 2012 roku doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.

A. Grucza – Rogalska jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Prowadzi klasę dyrygentury chóralnej oraz zajęcia z przedmiotów: Czytanie partytur, Metodyka i dydaktyka prowadzenia zespołów chóralnych z literaturą, Seminarium pracy licencjackiej, Analiza form oratoryjno – kantatowych, Analiza form chóralnych a cappella. Jest promotorem oraz recenzentem prac magisterskich i licencjackich.

Jest nauczycielem przedmiotów z zakresu teorii muzyki w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. W latach 1999 – 2013 prowadziła w w/w szkole Chór Żeński, który odniósł wiele sukcesów artystycznych. Na jego podbudowie stworzyła w 2013 r. Chór Mieszany, który mimo krótkiej dotychczasowej działalności, może już poszczycić się nagrodami zdobytymi na konkursach i festiwalach. Od 2005 r. jest państwowym egzaminatorem egzaminu maturalnego z Historii muzyki. W grudniu 2006 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

W latach  1994 – 2006 była drugim dyrygentem, akompaniatorem i korepetytorem Katedralnego Chóru Chłopięco – Męskiego „Pueri Cantores Thorunienses”.

A. Grucza – Rogalska jest zapraszana do prowadzenia warsztatów chórmistrzowskich i dyrygenckich, współpracuje także z redakcją „Życia Muzycznego”, „Ruchu Muzycznego”, Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz lokalnej prasy, publikując recenzje i relacje z różnych wydarzeń artystycznych. Bierze udział jako referent w sesjach naukowych Akademii Muzycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku i w Filii Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. Jest autorką ponad 30 publikacji.

Jest współorganizatorką wielu wydarzeń artystycznych i naukowych w Bydgoszczy, Gdańsku i Toruniu. Od 2012 jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Rozmiar czcionki