Home » Działalność koncertowa » Koncerty zaproszonych Gości

Koncerty zaproszonych Gości

koncert kolęd wschodniosłowiańskich


Serdecznie zapraszamy na koncert rzymskiego chóru “MUSICANOVA”

kch


 

Wspólne Muzykowanie z Waldemarem Malickim